Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
112
8109487

Mức lãi suất cho vay của Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long

26/05/2022 04:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 23/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh long đã ban hành mức lãi suất cho vay của Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ Hỗ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:
1. Cho vay có tài sản đảm bảo.
- Cho vay ngắn hạn: Mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng 75% lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam.
- Cho vay trung hạn: Mức lãi suất cho vay trung hạn bằng 60% lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam.
2. Cho vay không có tài sản đảm bảo.
- Cho vay ngắn hạn: Mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng 85% lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam.
- Cho vay trung hạn: Mức lãi suất cho vay trung hạn bằng 70% lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam.
3. Lãi suất cho vay vốn của một dự án/phương án được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và cố định trong suốt thời hạn vay

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết