Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
5
8109664

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

26/05/2022 03:39 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 24/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu của Kế hoạch là phát triển ngành Chăn nuôi của tỉnh phù hợp với chiến lược phát triển chăn nuôi của cả nước, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi; đa dạng hóa các đối tượng vật nuôi, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và nhu cầu của thị trường để phát triển toàn diện, bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.
- Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển mạnh các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đối với các sản phẩm chăn nuôi chủ lực có thế mạnh của tỉnh để nâng cao giá trị gia tăng gắn với truy xuất nguồn gốc.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng có chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất chăn nuôi (chuồng trại, con giống, thức ăn chăn nuôi, xử lý môi trường), chú trọng ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi.
- Nâng cao tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được sản xuất trong các trang trại, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường, đối xử nhân đạo với vật nuôi; nâng cao tỷ trọng sản phẩm chăn nuôi được giết mổ tập trung công nghiệp, chế biến, chế biến sâu đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
-Đẩy mạnh việc xã hội hóa các hoạt động trong chăn nuôi, phát triển chăn nuôi phù hợp với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển

Trong đó xác định định hướng phát triển chăn nuôi đến năm 2030 là: 
- Tiếp tục phát triển chăn nuôi heo theo hướng tăng tổng đàn, với hình thức chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, từng bước hình thành các khu vực khuyến khích chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp; đồng thời, mở rộng hình thức chăn nuôi theo hướng hữu cơ với với các giống cao sản; tạo ra sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Chăn nuôi bò: Phát triển chăn nuôi bò theo hướng trang trại, công nghiệp, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh theo hướng chọn tạo đàn bò hướng thịt.
- Chăn nuôi gà: Phát triển chăn nuôi gà theo hướng tập trung, thực hiện quy trình nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng theo chuỗi giá trị.
- Kiểm soát dịch bệnh: nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh, nhất là việc khống chế các dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến đàn vật nuôi và những dịch bệnh có nguy cơ lây sang người, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực
phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao trong Tỉnh và cả nước.
- Giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi: nâng cao năng lực vận chuyển, giết mổ tập trung theo hướng hiện đại các loại vật nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi; phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến và chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi làm tăng sức mua trong Tỉnh và đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu trong nước.
- Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm sản phẩm chăn nuôi, nhất là vấn đề kiểm soát ô nhiễm vi sinh vật, tồn dư chất cấm, lạm dụng kháng sinh và hóa chất trong chăn nuôi, thú y, giết mổ, chế biến thực
phẩm.
- Nâng cao năng lực kiểm soát môi trường trong chăn nuôi, giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi đáp ứng các quy định của pháp luật về môi trường. Tất cả các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, cơ sở chế biến sản phẩm chăn nuôi phải có giải pháp kiểm soát môi trường phù hợp, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường và sử dụng có hiệu quả nguồn chất thải cho nhu cầu trồng trọt, chăn nuôi côn trùng, sản xuất năng lượng tái tạo,…

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết