Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
8
8109492

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án khuyến công địa phương năm 2022

25/05/2022 09:26 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 23/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND phê duyệt Đề án khuyến công địa phương năm 2022

Theo đó Đề án khuyến công địa phương năm 2022 gồm 10 đề án, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cốm - Hộ kinh doanh lò cốm Xuân Phượng. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 56.250.000 đồng (Năm mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).

2. Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất trái cây chiên chân không - HTX Sầu Riêng Chánh An. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 195.750.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

3. Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất trà đông trùng hạ thảo - Công ty TNHH MTV sinh học Phú Sĩ. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 109.000.000 đồng (Một trăm lẻ chín triệu đồng).

4. Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm từ khoai lang tím - Công ty TNHH bánh Nhật Ngọc. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 225.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng).

5. Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất chả lụa, nem chua - Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chả lụa Sơn Lâm. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 225.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng).

6. Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất tàu hủ ky - Hộ kinh doanh cơ sở Tàu Hủ Ky Thành Đạt. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 225.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng).

7. Đề án Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói - Hộ kinh doanh tảo xoắn Mê Kông. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 34.500.000 đồng (Ba mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng).

8. Đề án tuyên truyền về hoạt động, chính sách khuyến công. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).

9. Đề án Nâng cao năng lực quản lý và năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

10. Đề án Tổ chức hội thảo/tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

* Tổng kinh phí thực hiện đề án khuyến công: 3.755.750.000 đồng. (Ba tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng). Trong đó:
- Kinh phí khuyến công hỗ trợ: 1.220.500.000 đồng. (Một tỷ, hai trăm hai mươi triệu, năm trăm ngàn đồng).
- Phần kinh phí cơ sở, doanh nghiệp đối ứng: 2.535.250.000 đồng. (Hai tỷ, năm trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
* Nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ: từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế được giao năm 2022.

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết