Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
63
7733001

Tuyên truyền chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 14/6/2021 của Thủ tường chính phủ

12/05/2022 08:10 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 14/6/2021 Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động

Trong những năm qua, Đảng, nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống của người lao động. So với 5 năm trước, số lượng công nhân lao động có việc làm tăng 26%, trong đó việc làm bền vững, thu nhập tăng đều qua các năm; đời sống của công nhân lao động ngày càng được cải thiện; điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động đã được chú trọng; các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản được áp dụng ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ công nhân lao động vẫn chưa có việc làm ổn định, phù hợp; điều kiện làm việc ở nhiều doanh nghiệp và đồi sống của công nhân lao động chưa được cỉa thiện, có nơi còn yếu kém, nhất là trong bối cảnh đại dịch covid-19 xuất hiện, và diễn biến phức tạp gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tác động đến đến đồi sống, việc làm của nhiều công nhân lao động, đặc biệt ở bộ phận lao động giản đơn

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về đảm bảo việc làm bền vững, cỉa thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống cho công nhân lao động trong tình hình, Thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo rà soát đây nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cỉa thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động

Kèm chỉ thị 16/CT-TTg

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết